Карта с критичните зони

13 Ян 2022 18:41

България ще бъде разделена на шест района, в които информацията за COVID-19 ще бъде събирана и обобщавана. Мерките ще бъдат определяни от процента на заетост на интензивните легла. На този етап нищо още няма да бъде затваряно, заяви премиерът Кирил Петков, който чрез видеоконферентна връзка представи новия Национален оперативен план за справяне с COVID-19.

Картата с шестте района ще бъде представяна на населението всеки ден, но не само да покаже докъде сме стигнали, а ще има и прогноза за това какво се очаква през следващите пет дни, обясни Петков.

В момента сме на ръба на голяма нова вълна, която с голяма сила идва към България, отбеляза премиерът, като даде за пример големия брой заразени, хоспитализирани и починали хора.

 

Планът съдържа общо четири етапа:

- първият от тях ще е при 50 процента заетост на интензивните легла в болниците, когато мерките ще бъдат леки;

- вторият е при 60 процента, когато мерките ще се засилят, но училищата и бизнесите ще продължат да работят;

- при 70 процента запълнени интензивни легла мерките ще продължат да се засилват, но децата от първи до четвърти клас ще продължат да ходят на училище;

 

- при четвъртия етап, който премиерът определи като критичен, защото в него ще се навлиза при 80 процента заети интензивни легла, ще се стигне до затваряне на бизнесите, обслужващи хора. Изключение ще правят хранителните магазини и аптеките;

Министър-председателят припомни още, че продължават да действат обявените от правителството мерки в подкрепа на бизнеса и хората: "60 на 40”; "Патронажна грижа+”; "Запази ме”; Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане; Фонд на фондовете - Програма "Възстановяване”; през ББР - програма "Възстановяване”; през ББР - Програма "Подкрепа на туризма”; 9% ДДС за фирмите в туризма и ресторантьорския бизнес; допълнителни насърчителни схеми в сферата на туризма;

 

Сред мерките има нова, предназначена за засегнатите от пълното затваряне предприятия в етап четири: "В тази мярка ще има възможност за 20 процента безвъзмездна финансова помощ от средните нетни приходи за цялата 2021 г., в размер до 100 хиляди лева", обясни Кирил Петков.

Срок от 3-5 дни преди да се наложат нови мерки

В Националния оперативен план за справяне с COVID-19 се предвижда срок от 3-5 дни преди да се наложат нови мерки, уточни министърът на здравеопазването Асена Сербезова, след като премиерът Кирил Петков представи мерките за подпомагане.

При предприемане на мерки трябва да се проследи ефекта им върху всички сфери на живот. Мерките трябва да се налагат по начин, по който да бъдат предварително обяснявани и секторите да имат възможност да се подготвят за тях. В плана сме отчели характеристиките на варианта "Омикрон" - очаква се, че ще има голямо натоварване на здравната система, каза Сербезова.

В плана се предвижда промяна на подхода за информираност на обществото, на популяризирането на ползата от ваксинацията и за стимулирането на ваксинационния процес. Наследили сме недоверие от страна на обществото към ваксините, към зеления сертификат и др., отбеляза здравният министър.

Предвижда се мащабна информационна кампания за ползата от ваксинацията, създаване на информационен център за всички въпроси, свързани с ваксините.

Не се предвижда задължително носене на предпазни маски на открито, увери също така Сербезова.

Училищата ще се затварят само в краен случай

Националният оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 предвижда присъственият учебен процес в училищата и центровете за специална образователна подкрепа да бъде преустановяван само в краен случай. Детските градини няма да бъдат затваряни изобщо, обясни министърът на образованието и науката Николай Денков.

При 50% заети легла за интензивно лечение (I етап) ще се засили контролът за носенето на маски, осигуряването на физическа дистанция, дезинфекцията, изискването за „зелен сертификат“ за учителите и тестването на учениците без „зелен сертификат“ веднъж седмично. Запазват се заниманията по интереси и груповите дейности, но без да се смесват ученици от различни паралелки. Спират се организирани дейности с ученици като посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. Олимпиадите и състезанията ще са присъствени при осигурена дистанция, наличие на „зелен сертификат“ или тестване на място на участниците. Индивидуалните часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др. може да бъдат присъствени в училището или ЦСОП и без изследване за COVID-19 на учениците, ако се провеждат извън времето на редовните занятия.

При 60% запълнени интензивни легла в болниците (II етап) ще спрат заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението. Остава условието да не се смесват ученици от различни паралелки. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват притежателите на „зелен сертификат“, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

При 70% заети интензивни легла (III етап) в допълнение към тестването половината от паралелките от V до XII клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. Децата до IV клас ще останат в клас. По възможност без ротация и с тестване или „зелен сертификат“ ще се учи също в специалните училища за деца със сензорни увреждания и в ЦСОП.

Училищата и ЦСОП ще минат към онлайн обучение, когато поне 80% от леглата за интензивно лечение в болниците са заети (IV етап). По възможност ще се запазят присъствените занятия с тестване за децата от началните класове. Ако се наложи, те също ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица.

Когато данните изискват преминаване към III или IV етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с Министерството на здравеопазването за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за II или за III етап.

При оценката на риска в образователната система, освен броят заети интензивни легла в болниците, ще се вземат предвид също процентът на учениците, отсъстващи поради заболяване, делът на отсъстващите преподаватели и непедагогически специалисти, седмичната заболяемост при децата, както и при между 30 и 40-годишните възрастни, обясни министърът на образованието Николай Денков.