ВАС сложи край на абсурда 140 км/ч на магистралите

21 Апр 2022 13:30

Върховният административен съд сложи край на съществуващото от 20 г. абсурдното положение в Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му., съобщи Offnews.bg.

Според ЗДвП максималната скорост по автомагистралите на България е 140 км/ч, а в правилника е записана 120 км/ч, което от години е повод за издаването на наказателни постановления.

Правилникът е приет през 1996 г., но не е отменен и досега. Законът пък е променян многократно. С поредното изменение през 2012 г. скоростта бе вдигната на 140 км/ч.

Вчера ВАС постанови, че се отменя чл. 73, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата и осъжда Министерския съвет да заплати разноските по делото в размер на 1731,19 лв. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленка на ВАС в 14-дневен срок.

До решението се стигна след жалба на мъж от Димитровград, който настоява съдът да отмени разпоредбата от правилника (чл. 73, ал. 1), която определя пределната скорост за движение по магистрала на 120 км/ч., тъй като погазва принципа на правовата държава.

Според върховните магистрати актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълната или частична отмяна на закона. Но както е станало в случая със ЗДвП, новият закон може да разпореди да останат временно в сила всички или някои разпоредби на акта по прилагане на отменения, ако са съвместими с разпоредбите на новия закон.

"В случая е налице противоречие между по-висок по степен акт с по-нисък по степен акт. Задължението на правораздавателните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, поради изискването за правна сигурност, т. е. да е ясно дали един подзаконов нормативен акт е отменен или не, доколкото адресати на същия са не само правораздавателните органи", посочва ВАС.

 

И обяснява, че подзаконовият акт действа до момента на съдебното му обявяване за унищожаем по реда на АПК (чл. 195, ал. 1 АПК). Докато това стане, съдът следва да прилага по-високия по степен нормативен акт.