Печат на тази страница

Гьоков: 500 000 души ще придобият дигитални умения

23 Юни 2022 14:23

„Очакваме до средата на 2026 г. 500 000 безработни и заети да придобият дигитални умения и поне 100 000 безработни и работещи да получат възможност за валидиране на дигитални умения. За целта ще бъде изградена виртуална платформа за обучение в електронна среда по проект на Министерството на труда и социалната политика, който ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков при откриването на международна конференция на тема „Устойчиво икономическо възстановяване с по-добра защита на правата на работещите: синдикални приоритети и политики“, организирана от КТ „Подкрепа“.

Проектът за повишаване на дигиталните умения е разработен както с цел преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията от Ковид-19, така и в отговор на предизвикателствата, свързани със засилващата се дигитализация на обществото и възникналите нови форми на заетост и нови бизнес модели. „Тези промени могат да доведат до увеличаване на безработицата в краткосрочен план, а създаването на нови качествени работни места може да отнеме време в зависимост от икономическите перспективи и наличието на квалифицирана работна ръка. Поради тази причина приоритет в работата ни е повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила, особено на хората от уязвимите групи на пазара на труда“, каза министърът на труда и социалната политика.

„Очакваме новите инструменти като Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмите от новия програмен период, финансирани от фондовете на ЕС, да подпомогнат страната бързо, но и устойчиво да се възстанови от последиците от пандемията“, каза още Георги Гьоков. Той обърна внимание, че акцент при изпълнението на мерките за стимулиране на икономическата активност ще бъде поставен и върху младежката заетост, а ресурсите ще бъдат насочени към постигане на високи равнища на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана работна сила, в унисон с нуждите на пазара на труда.

В изказването си министър Георги Гьоков подчерта, че системното участие на социалните партньори и други заинтересовани страни от гражданското общество е от съществено значение за успешното прилагане на новите инструменти и изпълнението на целите на политиката по заетостта. „Вярвам, че добрият социален диалог е свързващото звено, което сближава позициите на бизнеса и работната сила, и по този начин става гарант за правилното регулиране на трудовите отношения. Само с общи усилия бихме могли да гарантираме социалните права и достойните условия на труд и паралелно с това да осигурим устойчив и приобщаващ растеж“, заяви той.

Свързани статии (по етикет)