Колко пари са необходими месечно на човек за издръжка?

23 Ян 2023 12:37

1351 лв. е необходимият нетен месечен доход работещ, сам живеещ човек. За тричленно семейство – двама възрастни с едно дете до 14 години, необходимия доход е 2432 лв. Това показват данните на КНСБ за издръжка на живота за месец декември, представени от Пламен Димитров.

Доходът, нужен за издръжка у нас, се увеличава с 18% на годишна база. За едногодишен период са необходими 366 лв. повече за тричленно семейство и с 203 лв. увеличение за едно лице. За годишен период брутаната заплата за издръжка нараства, както следва: за едно работещо лице с 262 лв. За един работещ от тричленно семейство с 236 лв. или с 472 лв. за двамата работещи, посочи Димитров.

От КНСБ посочиха факторите, които са оказали влияние нарастване дохода за издръжка.

Цените на тока за бизнеса остават на високи нива. Подобна е ситуацията при петрола. Забелязва се стабилизиране на цените на тримесечна база, но нарастването от началото на годината е около 10%. Леко повишение се забелязва в цените на хлебната пшеница.

Ето какви са средните цени при хранителните стоки:

При месото и месните продукти за три месеца се бележи ръст с 5.8%, а на годишна база – 27.1%. При млякото и млечните продукти 10.1% ръст за три месеца, а за година 43.6%. Поскъпването на яйцата е с 55% за година и с 18% на тримесечна база. 4.7% е поскъпването при захарта и захарните изделия и 3.7% увеличение на хляба и зърнените храни. Цените на услугите в заведенията за обществено хранене бележат ръст от 4.4% на тримесечна база, а за година темпът на нарастване е 26.7%.

Групата на нехранителните стоки и услуги бележи нарастване средно с 0.2%, а на годишна база увеличението е от 12.9%. Темпът на тримесечна база се задържа заради намалението на природния газ с 47.2% за битовите потребители. Въпреки това остава с 26.9% по-висок ръста на годишна база. Около 14% увеличение на цените се наблюдава при дървата за огрев и въглищата. В групата “Електроенергия, газообрани горива” се отчита намаление с 7.9% за три месеца, но на годишна база ръстът е 21.1%. Жилищното обзавеждане бележи ръст от 2.8% на тримесечна база. Нарастване на цените бележи и сектор “Здравеопазване”. Само лекарствата нарастват с 16.8% на годишна база.