Средната работна заплата в България достигна 2300 лева

15 Май 2024 21:43

Средната работна заплата в България достигна 2300 лева (1175,97 евро) през март 2024 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), обявени днес.

Данните показват нова тенденция. През последните два отчетени месеца се оказва, че възнагражденията в частния сектор вече изпреварват тези в обществения. Това показва, че фирмите у нас все по-рядко укриват осигурителни вноски.

През март месец средното възнаграждение на хората, които работят на държавна или общинска служба е 2218 лева, докато в частния сектор средната заплата вече е с над 100 лева по-висока - 2328 лева.За първи път средната заплата в София надхвърли 3000 лв. и за първото тримесечие на тази година е 3037 лв.Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ - с 21.5% и в „Строителство“ - с 20.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 5252 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ - 3395 лева;
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3035 лева.Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1366 лева;
„Други дейности“ - 1528 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ - 1543 лева.

Данните на НСИ за възнагражденията у нас бяха коментирани във Фейсбук от известния икономист Лъчезар Богданов.

"Поредни рекорди в ръста на заплатите:

През първото тримесечие на 2024 средната заплата за страната е с 16.8% по-висока от отчетената за същото тримесечие на 2023 г.; само за март ръстът на годишна база е 17.8%.

За страната средната заплата достига 2300 лева през март, за София - 3231 лева; ако изключим София, в останалата част на страната средната заплата е малко над 1800 лева месечно.

Средната заплата се удвоява за 5 години и половина (от септември 2018), а за последните две години и половина нараства с 50%.

Такъв ръст на разходите за труд е устойчив само ако е съпроводен с увеличаване на производителността, а тя зависи от иновации, предприемачество и инвестиции в капитал; компании и отрасли, в които продуктивността не расте скоро ще бъдат изтласкани от пазара", написа той