E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Петък, 24 Ноември 2017 13:23

Педагози проведоха образователен обмен в ДГ Чайка

 

 

Педагози, представители на детски градини от Южна България , бяха на посещение в най-новата детска градина в район „Източен“. ДГ “Чайка“ посрещна гостоприемнно и слънчево директори на детски градини от Хасково, Стара Загора, Асеновград и район „Южен“ в Пловдив. Директорът на градината Нейка Бакърлиева разказа историята на дълго чаканата сграда, която е специално проектирана и напълно задоволява нуждите на съвременното обучение и удобство на децата и персонала. Районният кмет Николай Чунчуков запозна всички с иновативните решения на средата- запазване на старото дворно пространство с многогодишна растителност, капково напояване на двора, соларна инсталация за енергозахранване и с гордост развеждаше гостите из модерната сграда. Те споделиха, че са очаровани от ефективното разположение на детските групи в кръгов периметър; от семплата, но красива многоцветна обстановка в детските групи и ултра модерната кухня, в която могат да работят 10 човека без да си пречат. Мария Петрова – зам. директор на градината разказа за програмните системи, по които работят педагозите, а Нейка Бакърлиева специално акцентира на системата на Томас Гордън, по която са обучени всички учители за ефективни взаимоотношения с родителите и децата.

 

Стефка Симеонова- гл. експерт“ Образование и култура“ в районната администрация, отговори на въпроси, свързани с управлението на образователни проекти по ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“ заради опита, който има района със самостоятелен проект.

 

Като представител на групата гости, Илияна Аргирова- ст. експерт „Предучилищно възпитание“ от РУО -Стара Загора благодари на кмета и екипа за възможността да видят най-новите постижения в образователната инфраструктура и дейности и отправи покана за гостуване.

 

Децата от ІV група поздравиха педагозите и ги изпратиха с обичаната от тях песен за доброто, като не пропуснаха да се снимат с кмета, а той като съсед има каза- сега чувам колко хубаво пеете, защото ви виждам в махалата, само когато играете! Ще идвам повече тук на празници!

 

banner728