E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 14 Февруари 2018 16:25

Граждани предлагат: Да засаждат прахоулавящи дървета срещу мръсния въздух

Засаждане на прахоулавящи дървета и храсти в зелената система на града, е една от необходимите мерки за подобряване качеството на въздуха в Пловдив. Около тази идея се обединиха част от присъстващите на общественото обсъждане на общинската програма за качеството на атмосферата. Такива растения например са чемширът и бръшлянът.

 

Най-големите замърсители са праховите частици, отделяни при горене на въглища, дърва и отпадъци, както и азотният диоксид, чийто основен източник е транспортът.

 

На дискусията присъстваха представители на община Пловдив, общински съветници, журналисти, бизнесмени, еколози, граждани.

Една от темите, засегнати от присъстващите, беше за измервателните станции, които отчитат замърсеността от фини прахови частици и вредни емисии. Зам.-кметът Розалин Петков каза, че в бюджета за 2018 г. има заделени 200 хил. лв. за закупуване на лицензирани уреди, които да дават картина на качеството на атмосферата. Има идея да бъдат закупени две такива станции, които са на обща стойност 12 хил. лв. Към момента общината изчаква да види резултатите от използването им от столична община, която вече се е сдобила с два подобни уреда.

 

Изпълнителният директор на сдружението с нестопанска цел „Бизнесът за Пловдив“ Ангел Стоев предложи да бъде създаден фонд за по-чист въздух, като идеята е с парите, събрани от глоби, да бъдат финансирани дългосрочни мерки за подобряване на атмосферния въздух. 

 

 

Програмата за подобряване качеството на въздуха на Пловдив включва анкета сред жителите на район „Централен“, за която са предвидени 70 хил. лв. Ще бъде извършено проучване колко от тях се отопляват с твърдо битово гориво, ще бъдат предприети мерки за подмяна на печките с алтернативни източници (газификация, топлофикация и отопление с климатици), озеленяване и др. Програмата трябва да бъде съгласувана с екологичното министерство и впоследствие приета от Общинския съвет.