Екипи на Инспекцията по труда разследват инцидента в Арсенал

14 Мар 2018 16:51

Екип от експерти от ГД „Инспектиране на труда“ е командирован да подпомогне колегите си в Стара Загора при разследването на инцидента в "Арсенал".

При инцидента един работник загина, а друг е в болница с тежки изгаряния. 

 

По първоначална информация инцидентът е възникнал около 10.10 ч. днес в Цех 130 на Завод 3, обект 171 – за производство на димни и термобаритни смеси за снаредяване на боеприпаси. Пострадалите работници са работили на машина за смесване на състави за стартови заряди за боеприпаси. Сместа, с която са работили, не е взривоопасна, но е силно пожароопасна в състоянието, в което се работи с нея, твърдят от Инспекцията по труда. 

 

По предварителна информация по време на работата сместа се запалва, в резултат на което двамата работещи получават изгаряния, от които единият работник умира, а другият е откаран в болнично заведение с 80% изгаряния. 

 

Производството, в което е станал инцидентът, е ново и е обезпечено с ново оборудване. Предстои да бъдат разгледани документи, свързани с технологичните изисквания за изделието, изискванията за безопасност при работа с машината, както и други документи, свързани с цялостната организация на безопасността на труда на работните места на пострадалите. 

 

Ще бъдат разгледани и предоставени резултати от разследванията на други контролни и разследващи органи, имащи отношение към причините за злополуката, като „Пожарна безопасност и защита на населението“, следствени органи и т.н., заявяват от Инспекцията по труда.

 

Производствата на „Арсенал“ АД, които са с висок риск, са включени в списъка за периодичен контрол на рискови производства и дейности. Планирани проверки в тях се извършват на три месеца, в които участват и експерти от Централната администрация на ИА ГИТ. Извършват се и последващи проверки за изпълнението на дадените предписания. 

 

От 2016 г., когато са последните злополуки с фатален изход в предприятието, досега инспекторите по труда са извършили 100 планирани и последващи проверки в различните производства на дружеството, включени в списъка. Установени са 460 бр. нарушения, от които 395 бр. – по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадени са 11 акта за спиране на машини, работни места, обекти и др., пряко застрашаващи живота и здравето на хората и 4 предписания за въвеждане на специален режим, когато не може да бъде приложена мярка „спиране“. В 22 случая на работодателя е потърсена административно-наказателна отговорност. В сила са влезли 20 акта. Като цяло издадените предписания се изпълняват. Общо за всички производства, установените в рамките на контрола нарушения, които са застрашавали пряко живота и здравето на работещите, са необезопасени въртящи части на машините; неосигурен метрологичен контрол на средства за измерване (манометри, термометри); корозия на работно оборудване; неправомерно съхранение на горими материали; непочистени работни места от остатъчни взривни вещества в края на работната смяна; използване на искрообразуващи инструменти; метални съоръжения и машини, които не са надлежно заземени.

 

По-рано министърът на вътрешните работи Валентин Радев заяви, че не е била спазена технологичната дисциплина от страна на пострадалите работници. 

 

В разпространено до медиите изявление на изпълнителният директор на "Арсенал" Николай Ибушев също се заявява, че е била нарушена технологичната дисциплина. 

 

„В помещение, където има смесител - миксер за димна смес, който миксер трябва да се включва от пулта за управление, изнесен извън помещението, при затворена врата, двамата работници, по непонятни за нас причини се озовават вътре с работещ миксер. В този момент, случвайки се нещо в самия миксер, той се възпламенява и пламъкът, който излиза, обгаря единия и тежко обгаря втория. Първият е смъртен случай, вторият е тежко обгорен. В момента е в болницата. Какво е състоянието му не мога да кажа. В инструкцията ясно и точно е казано, че миксерът трябва да се включи при затворена врата без в помещението да има хора. Какво са правили при работещ миксер вътре? В момента има назначена комисия, която ще разпитва свидетели, ще разследва ако има веществени доказателства и т.н. Аз не мога да се наема да кажа с какво заключение ще завърши комисията. Едно ми е ясно- отново имаме нарушение на инструкциите за безопасна работа. Няма обгазяване. Станцията, която измерваше обгазяването отчита, че всичко е абсолютно нормално. Спокойна е работата в Арсенал, хората си работят. Няма никакви причини за безпокойство на населението.“ 

© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu