Открива се етно библиотека в Джумая Джамия

27 Фев 2020 10:42

 
Библиотека с книги, дарени от всички общности в Пловдив, ще бъде открита днес в Джумая джамия. Специално за целта е отделено помещение до самия вход на джамията, което ще работи и като книжарница.
Най-богатата колекция ще е от книги на турски автори. Издания на Главно мюфтийство на български език, списания на българо-турския литературен клуб, както много книги, дарени от Генералното консулство на Турция в Пловдив.
В отделна секция ще бъдат наредени творби на писатели и поети с различен етнически произход и дарени от общностите книги, специално за фонда на библиотеката.

Всеки, който иска да предостави за свободно ползване художествено-документална, справочна литература, поезия и др. творби, вкл. за историята на Пловдив, може да се свържи с председателя на мюсюлманското настоятелство в града и представител на фондация „Заедно“ г-н Ахмед Пехливан.

Библиотека - книжарницата „ Филибели Ахмед Хилми“* ще бъде открита в 17:30 часа днес.

 

*Ахмед Хилми е роден в Пловдив през 1865 г. По професията на баща му Сюлейман бей, който е бил консул, е наричан допълнително Şehbenderzade (син на консул). Началното си образование получава от Пловдивския мюфтия. Той е автор на много антиматериалистични произведения, с които се е противопоставил на своите съвременници-материалисти. Почитател е на движението Vahdet-i Vücud, което е част от течението суфизъм.
Класическите суфистки учители дефинират суфизма като „учение, чрез което човек може да научи как да пътува в Божественото присъствие, да пречисти вътрешната си същност и да я разкраси с различни похвални черти“.

 

 

Main Menu