Община Пловдив осигурява 300 000 лв. за модернизация на учебния процес

31 Мар 2020 14:22

 

Община Пловдив стартира приема на документи за кандидатстване по подпрограма „Модернизация на учебния процес“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020 – 2022“. През настоящата година ще бъдат разпределени 300 000 лв. за закупуване на съвременни технологични средства, оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи, целящи използването на т. нар. „облачни“ технологии и подпомагане осигуряването на дистанционното обучение в града.

Съгласно утвърдените от кмета на Община Пловдив правила по програмата могат да кандидатстват всички общински училища и ЦПЛР-ОДК. Всяко едно училище, което кандидатства, трябва да защити целите на инвестицията и да осигури съфинансиране в размер на поне 20% от исканата сума. Заявления за кандидатстване се приемат онлайн всеки месец до 15 число, до изчерпването на финансовия ресурс.

Чрез подпрограмите си „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“ и „Модернизация на учебния процес“ Община Пловдив инвестира средства в осъвременяване методите на преподаване, създаването на иновативни образователни практики, за да развие нови умения у учители и ученици и да бъде повишен интересът на децата към образователния процес.

Успешното реализиране на общинските програми помогна на всички 52 общински училища в града да имат активирани облачни платформи още от 2019 г. Дигитализация на учебния процес се извършва чрез използване на Google G suite за образование и Microsoft 365 за образование.

„Годините на работа по дигитализирането на училищата помогна много при въвеждането на дистанционно обучение на много учители в Пловдив и направи града лидер в страната по бързо организиране на учебен процес“, коментира заместник-кметът Стефан Стоянов. Според последните данни в общинските училища към момента има близо 30 000 активни профила на ученици и учители, като броят им всеки ден се увеличава. Учениците учат във виртуални класни стаи с видео връзка и чатове, като използват готови форми за тестове и пишат домашни, изпълняват групови задачи. До момента над 900 учители и администратори от Пловдив са преминали различни обучения от програмата „Училище в облака”. От тях близо 170 са Google сертифицирани учители. Пловдивските училища са на 100% обезпечени технически за дистанционно обучение с най-съвременните образователни платформи.

Main Menu