Стамен Делинов: „Визия за България“ на БСП е реалната алтернатива на досегашното управление

11 Ное 2021 17:20

"Визия за България“ на БСП е реалната алтернатива на досегашното управление казва Стамен Делинов, кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“ от 16 МИР Пловдив град

 

Стамен Делинов е на 49 г., магистър-инженер технолог от УХТ "Тютюн и тютюневи изделия" и магистър „Икономика на хранителната индустрия“. Работи като началник-смяна в складово стопанство в СОКОТАБ ООД. Член на БСП. Участва активно в дарителски кампании за сираци, болни и възрастни хора. Подкрепя хората в неравностойно положение. Семеен, с едно дете.

 

Г-н Делинов, защо решихте да влезете в политиката? Доколкото ми е известно, досега не сте имали политическа кариера?

 

Всички искат нови лица да влязат в политиката. Аз имам и професионален, и житейски опит, енергия и воля за промяна. За да ни повярват избирателите, те трябва да ни припознаят като едни от тях. Аз съм средностатистически българин, който притежава жилище и автомобил, които изплаща, семеен съм с едно дете. Имам същите проблеми като хората от квартала, от града, от страната и говоря на техния език.

 

Влизам в политиката, за да няма съмнения, че БСП не върви по нов път, че не желае да се реформира. Въвеждането на мандатност на народните представители - не повече от три мандата в НС, е една от първите стъпки към голямата промяна в БСП. Най-важното, поради което съм в тази партия е, че БСП винаги е била социална партия, чиято политика е основана на грижа към хората и, че в БСП са хората с опит и експертиза, които могат да осигурят по-добро бъдеще на обикновените българи, към които се числя и аз. Доказателство за това е нашата листа, в която своето достойно място са намерили хора от почти всички сфери на обществения живот, сред които виждаме и сравнително млади и образовани, както и хора с опит и извоювано име в обществото.

 

Имате преки впечатления от производството. Какви мерки за преодоляване на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка предлага БСП?

 

В проекта на БСП „100 дни“ са включени най-важните въпроси, чието решаване трябва да започне още от първия ден на сформиране на правителството. Проблемът с липсата на квалифицирана работна ръка не може да се реши незабавно, а се изискват последователни и целенасочени мерки в средносрочен и дългосрочен план. Най-открояващото е чрез промени в Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение да се гарантира по-тясно свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на икономиката и публичния сектор.

Тъй като проблемът с кадрите е изключително сериозен, смятаме, че трябва да се разработи национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход и да се облекчи нормативната уредба за улесняване на достъпа на такива хора.

Предлагаме също да се осигури възможност на чуждестранните граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България. Не на последно място – да бъдат оптимизирани процедурите по издаване на „синя карта“, което е средносрочно решение за запълване на висококвалифициран работен дефицит в България.

В сектора, в който аз съм ангажиран и за който имам задълбочени познания, смятам, че БСП трябва да отстоява запазването и съхраняването на българските произходи ориенталски тютюн. Другият важен момент е изработване и прилагане на социални политики в подкрепа на хората, които отглеждат тютюн, защото, както знаете, те живеят в крайно бедни региони.

 

Приемането на България в ЕС беше обвързано с редица отстъпки от наша страна в сектор „Земеделие“, което доведе до срив и сериозни проблеми за българските селскостопански производители. Според вас, трябва ли да се предоговорят някои условия или се налага държавата сама да предприема определени стъпки?

 

Ако „БСП за България“ притежава инструментариум, правен и властови, съм сигурен, че би предоговорила квотите, ощетили нашите земеделски производители, съобразявайки се с европейското законодателство. Ние сме и онеправдани в това отношение, и компрометирани пред Европа с прецедент, с който България стана известна. Само преди година тогавашния министър на земеделието призна че са отчитани фиктивно извършвани дейности по схемата „Обвързана подкрепа“ към Европейска програма за ускорено развитие на селските региони. Измамата, че е реализиран добив на продукция на зеленчуци отглеждани на над 11 хиляди декара е колосална и срива доверието в България като страна членка. Като цяло, Стратегията за развитие на този сектор в България трябва да се преработи, така че да се пресекат корупционните практики и да се създадат стимули за повишаване конкурентноспособността на българските производители. Регулаторните органи, ангажирани с контрола и мониторинга в тази сфера, не трябва да вършат работата си фиктивно, а да предизвикат повишане на качеството на произвежданата продукция, а оттам и конкурентноспособността на нашите селскостопански продукти. Хаосът в сектора е толкова голям, че БСП за България трябва да разпише и краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с кризата.

 

Хората в неравностойно положение са най-ощетени не само заради продължителния „преход“, а сега допълнително и заради пандемията от Covid-19. Какво можем като общество да направим, за да облекчим положението им?

 

БСП има конкретни предложения за облекчаване на най-засегнатите от кризата. На първо място, ние предлагаме да се повиши минималната работна заплата на 780 лв. Другото наше предложение е да се преизчислят пенсиите с коефициент 1,2 като за база се вземе 2018 г. Считаме, че размерът на майчинството трябва да се обвърже с минималната работна заплата. Настояваме за безплатни ясли и детски градини, придобивки за млади семейства, които са взели решение да учат. Безплатни лекарства за деца до 14 години, както и безплатни учебници за учениците до 12 клас. Данъчни облекчения за семейства които поне две години се осигуряват и редица други.

Сигурен съм че „БСП за България“ ще се погрижи държавата да превърне в свой приоритет репродуктивното здраве на двойките, за да се увеличи раждаемостта в България. Предвиждаме фонд, с прозрачност в управлението му. Реформата в здравеопазването с която ще сменим сегашния статут на болниците, а именно да не бъдат търговски дружества, ще насърчи двойките в България да посещават специалисти, които да регистрират проблема и да ги подкрепят във взимане на решение за преодоляването му. В България години наред хората с проблеми в репродуктивното здраве преминават през мъчителен и травмиращ период.
Отклоних се малко от въпроса за Covid мерките, но искрено се надявам след всеки локдаун раждаемостта да скача.

„БСП за България“ разработи програма, която е в подкрепа на хората, за да се справят с последствията от ковид кризата. Смятаме, че ДДС трябва да се намали на 9%, на хората, които живеят под прага на бедност, да се осигурят 200 мегаватчаса безплатна електроенергия, а за тези, които се отопляват с твърдо гориво, цената на дървата за огрев да се намали наполовина. За бизнеса се предвиждат данъчни облекчения, гратисен период при плащане на сметки и заеми. В болниците да се обезпечи липсата на специалисти, се стартира доброволческа кампания. БСП настоява в бюджета да се предвидят пари за труда на тези доброволци.

Искам да обърна внимание, че инвалидите в България са 600 000. Повечето от тях живеят в крайна бедност и унижение. Те са истински сървайвъри в нашето общество. БСП предлага инвалидната пенсия да се увеличи тройно. Да се включат всичките лекарства, с които се терапевтират в списъка с реимбурсирани такива, като преди това се регламентира при кои диагнози. Да се осигури подкрепяща среда и не само 13 000 асистенти, които са крайно недостатъчни за 600 000 инвалиди. Асистентската програма е неефективна така, както е разписана - тя предлага асистент за 4 до 6 часа, заплащането е около 450 лв. програмата трае от седем до девет месеца.

Една от най-уязвимите групи в нашето общество са сираците. Наскоро разбрах, че за над 3000 деца, вписани в регистъра за осиновяване, няма кандидат родители. Процедурата, освен че е тромава, у нас липсва психологическа подкрепа за двойки или за самотни хора, които биха взели такова решение. В този смисъл, БСП за България предвижда да се ревизира системата от заведения за деца лишени от родителска грижа, да се мотивират и стимулират кандидатите за родители да осиновяват деца и облекчаване на процедурата по осиновяване, като същевременно се съблюдава интереса на детето.

 

Какво предлага БСП за България за съживяване на българската икономика?

 

Тук ще бъда много кратък. За да има пари в държавния бюджет, трябва са се изпълнят две условия - да се промени законодателството така, че България да стане привлекателна за чужди инвестиции. Ако има прозрачност и предвидимост в нормативната база, съм сигурен, че интерес ще има и ще се увеличи БВП, ако успеем да съживим икономиката. Паралелно с това, биха се развивали и другите отрасли, ако има политическа воля да се реформират и реновират. Електронното управление също не е въведено, а без него процедурите по облекчаване на бизнеса и гражданите в бюрократично отношение ще спъват процеса. Във "Визия за България" подробно са застъпени предложенията на БСП за всичко, което изброих. Ако хората внимателно се запознаят с тези идеи, ще видят, че предлагаме реална алтернатива на досегашното управление.