РИОСВ-Пловдив извърши проверка на предприятие за битум в гр. Кричим

21 Авг 2021 18:43

 


Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха извънредна проверка по жалба, подадена от кмета на гр. Кричим за неприятни миризми в района на промишлената зона на града. Жалбата на кмета е на база сигнал към него, подписан от над 40 местни граждани.
Проверката установи, че източникът на миризмите е производствено хале, в което се извършва модифициране на битум. Експертите направиха обстоен оглед на предприятието и анализ на технологичния процес. В момента на проверката протича процес на модификация и хомогенизиране, а полученият продукт се зарежда в автоцистерна. На площадката е усетена наситена характерна миризма на петролни продукти.
На управителя на дружеството са дадени предписания за недопускане на разпространение на миризма извън границите на производственото хале. Освен това в едноседмичен срок той трябва да предостави на екоинспекцията документи за въвеждане на обекта в редовна експлоатация, счетоводни документи за закупени суровини и материали за последните 18 месеца и информационни листове за безопасност. При неизпълнение на дадените предписания, РИОСВ-Пловдив ще предприеме административнонаказателни действия.
В проверката се включиха и представители на РУ на МВР – Стамболийски, ПБЗН – Стамболийски и Инспекцията по труда.