Мащабни инвестиции в иновации, социални и екологични проекти в бирената индустрия

19 Мар 2024 11:58

57 милиона лева капиталови инвестиции в икономически дейности за 2023 г. отчетоха от Съюза на пивоварите в България (СПБ) на годишното си общо събрание. От тях над 20 милиона са в дълготрайни материални активи за зелени иновации като фотоволтаични мощности, доизграждане на биоанаеробни инсталации, закупуване на хибридни автомобили, обновяване на машини, хладилни витрини, наливни инсталции и други апарати с оптимален енергиен клас.

Към капиталовите вложения се добавят социалните инвестиции за развитието на човешките ресурси, проектите с принос към общността, екологичните инициативи, кампаниите за отговорна консумация, заедно с информационно-образователните и превантивните програми надхвърлят 5.5 млн. лева.

За Съюза на пивоварите през 2024 г. устойчивото реализиране на политиките и практиките за екологична отговорност продължават. Основният фокус тази година е върху въвеждането на депозитната система в страната. Процесите по реализирането на този мащабен проект набират все по-голяма скорост. Освен това всички пивоварни продължават да инвестират в нови решения, свързани с олекотяване на бутилките, пълна рециклируемост на материалите на опаковките, нови разфасовки в кенове и др. Сред амбалажа стъклените бутилки имат дял от 21%, пластмасовите са 48 на сто, кеновете – 26% и кеговете – 5%. Видимо продължава тенденцията за намаляване на дела на пластмасовите бутилки и увеличаване на дела на кеновете.

,,Работната група на Министерството на околната среда и водите, на която заедно с други организации Съюзът на пивоварите също е член, вече е уточнила най-важните параметри за въвеждането на бъдещата депозитна система в страната“, съобщи Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ. Тя допълни, че е започнала и работата по законодателството. По думите ѝ очакванията са този активен подход и партньорско взаимодействие между министерството и отговорните бизнес асоциации да продължат.

Едновременно с това започва проучване на логистичната и функционална структура на депозитна система за опаковки от напитки. Изследването ще очертае също така стъпките и сроковете за нейното въвеждане. Общата амбициозна цел е до края на тази година да бъде приета законова рамка за депозитната система

По данни на Агенция „Митници“ към 31 декември миналата година у нас са регистрирани 40 пивоварни предприятия. От тях големите компании са три, малките и средни пивоварни са 6, а останалите 31 са микропредприятия. Членовете на Съюза на пивоварите произвеждат 99% от бирата в България и общо имат пазарен дял от близо 95%. За отчетения годишен период се наблюдава 3% спад в продажбите на бира в сравнение с 2022 г. През 2023-та са продадени общо 507 милиона литра пиво. Това означава, че средно в страната ежедневно се купуват по 1 390 000 литра от пенливата напитка. Седем нови бири са добавени към основното продуктово портфолио на компаниите от Съюза. Между тях са и модерните сред потребителите стилове ИПА и стаут.

През 2023 г. продължават новъведенията и за оптимизиране на разходите за вода и енергия в пивопроизводството. С 28-30% са намалени производствените емисии от въглероден диоксид (СО2) в сравнение с 2020-та.

Бирената индустрия у нас осигурява работна заетост за близо 25 000 души. От тях 2100 или 9 на сто са директно заетите в пивоварната промишленост и 9% – по веригата на производство на земеделските суровини. По данни на НОИ към септември 2023 г. средният осигурителен доход (СОД) в пивоварната промишленост е 2210 лв., като по този показател отново е в първите десет бранша с най-високи заплати.

На годишната си среща СПБ отчетоха и сериозния принос на българските учени за развитието на пивоварната наука. През последните 2 години са осъществени 6 нови изследвания и научни задачи. Те включват разработване на нов микробиологичен метод за контрол на микроорганизмите в бирата, решения за повишаване на антиоксидантите и витамините в пивото, актуално изследване за В-витамините в бирата и обзорни научни доклади за функционалните ефекти на пивото. Стотиците международни научни изследвания за ефекта от умерената консумация на бира, както и силното развитие на асортиментите на безалкохолните и нискоалкохолни бири вече ясно показват, че пивото може да бъде част от балансирания начин на живот.