“Възраждане” поиска оставките на Надя Танева и Гергана Тошкова, заради съмнения за системни нарушения и злоупотреби

28 Фев 2024 17:20

Народният представител от „Възраждане“ Емил Янков и адвокат Васил Попов дадоха вчера съвместна пресконференция в БТА, за да дадат гласност на множеството сигнали, получени от граждани във връзка със съмнения за системни злоупотреби в Дирекция социално подпомагане, особено в Отдел за закрила на детето.
„Адвокат Васил Попов сигнализира за десетки данни, които отразяват системни злоупотреби и неефективност в системата, както и непрофесионално отношение на социалните работници, а в някои случаи може дори да става въпрос за некомпетентно управление на отделните сектори.“, каза Емил Янков пред журналисти, след което даде възможност на адв. Попов да уточни по-конкретно.
„Няма как да подминем поредните злоупотреби на служители в Дирекция социално подпомагане (ДСП) в Пловдив. Многократно съм предоставял информация към нужните институции, но тя е била пренебрегвана. Наскоро стана нужно да потърсим помощ директно от министъра на труда и социалната политика, във връзка с поредния банален случай. Беше поет ангажимент да бъде извършена проверка. За мен като професионалист е важно да се свърши работа и да се прекратят всички злоупотреби и тази система да започне да функционира.“, каза адвокат Васил Попов.
Той коментира, че по много от случаите, по които е работил, се е стигнало до осъдителни решения, потвърдени от Върховния административен съд, които доказват системни злоупотреби, като някои от тях продължават повече от 10 години, включително един пример с десет осъдителни дела за 11 месеца срещу ДСП в Панагюрище.
„Потресен съм, как бившият директор на ДСП Надя Танева, която е един от отговорниците за злоупотребите на територията на град Пловдив, в момента е ръководител на Агенцията за социално подпомагане в София. Мога да предоставя стотици страници информация за злоупотребите на Танева, включително закононарушения.“, каза адв. Васил Попов.
Той разказа за парадоксален случай от началото на 2022 година, когато на уговорена среща са депозирали в Министерството на труда и социалната политика жалба и 128 листа с доказателства за злоупотреби, разписана на множество лица.
„На тази жалба, две години по-късно дори нямаме отговор, Министерството нехае. Мога да предоставя един анализ, който съм изготвил по искане на Асоциацията за социална, здравна и правна помощ, базиран на статистически данни от 2016 година. Този анализ доказва, че около 300 000 деца годишно са в потенциален риск от родителски конфликти. Рискът от родителски конфликти означава унищожаване на бъдещето на тези деца, формиране на девиантно поведение, създаване на криминогенна обстановка, унищожаване на социалните структури. Това е страшно. А една социална услуга, предназначена за преодоляване на риска от напускане на образователната система, не дава никакви резултати, поради бездействието на социалните работници, въпреки че доставчикът на услугата на всеки 6 месеца предоставя ясна информация, че има проблем с родителя. Това означава, че услугата е неефективна, защото не се предприемат действия съгласно закона спрямо този родител.“, допълни адвокат Попов.
Той показа два абсурдни отговора на Агенцията за социално опазване от 2020 и от 2021 година, чиито документи под реда на абсурдността и съдържанието им са почти еднакви. Разликата е в 10 месеца между двата.
„И в двата документа се казва едно и също, че като цяло при работата по случаите на деца в риск към ОЗД ДСП Пловдив, работи се съгласно нормативната уредба. Постигнати са единични случаи, при които не са констатирани съществени пропуски по нормативната уредба. Може ли някой да обясни какво означава "работи се като цяло добре", когато става въпрос за дете? Това не са строителни работници, които да работят като цяло добре. Всеки един случай засяга живота и съдбата на едно дете. И въпреки че са извършени проверки, в документа от 2021 година се посочва, че при извършената проверка Комисията е установила пропуски, допуснати при прилагането на нормативната уредба. Значи признаваме, че има нарушения на закона, но не са настъпили вредни последици за децата. Гаранцията за защита на правата на децата и на най-добрия интерес на детето, съгласно закона, е спазването на административно-производствените правила, всеки съдия ще потвърди това. Не може да има нарушение на нормативната уредба и да се спазва законът, като същевременно се зачита интересът на детето. Напротив, точно за това съществуват тези правила като гаранция за изключване на субективната оценка, личните взаимоотношения и други. И затова съдът следи за спазването на разпоредбите на закона.“, каза още Васил Попов.