Природонаучният музей кани на интригуващо пътешествие в света на палеоботаниката

16 Апр 2024 16:14

Регионален природонаучен музей – Пловдив кани пловдивчани и гости на града на интригуваща среща в света на палеоботаниката на 26 април от 18:00 часа в зала „Планетариум“. Палеоботаниката е наука, която изследва следите от изчезнали организми, съществували през изминали епохи, периоди и ери. Полеозоологията изучава останките от животни, а палеоботаниката – останките от растения. Двете науки се явяват дялове на палеонтологията.

На 26 април, петък, доц. д-р Владимир Бозуков, ръководител на Секция „Палеоботаника и поленов анализ“ в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще представи презентация на тема „Палеоботаника“.

Посетителите ще се запознаят с различните процеси на фосилизация на растителния материал и типове фосили; с различните седиментни скали, в които е възможна фосилизация; с информацията, която ни носят растителните фосили. Ще бъдат демонстрирани неозойски растителни фосили с възраст от 35 до 5 милиона години от български находища на фосилна флора.„За човека, който се интересува от заобикалящия го свят, палеоботаниката може да предложи знание за разнообразието на растителните видове в далечното минало, как е протекла еволюцията на растенията, как е протекла еволюцията на растителните съобщества, информация за произхода на отделни видове и миграцията им във времето и пространството.

Чрез палеоботаниката с голяма точност може да възстановим и палеоклимата по времето на погребването на растителните части, открити от нас палеоботаниците след милиони години. Това става възможно като определяме рецентни аналози на фосилните видове и установяваме при какви климатични условия са разпространени днес тези аналози. Така може да докажем, че преди около 35 млн. години, на територията на Родопите е царял тропичен климат и са расли палми на сушата, а в крайбрежните зони на топлото палеогенско море са се развивали коралови рифове.

Срещата с многомилионното минало винаги носи тръпката на откривателя. Тя е същата, като при палеозоолога, археолога или историка, попаднал на ценна реликва. Чувството, че нещо ново и непознато, непипнато от човешка ръка стои и чака някой да го открие, не дава мира на изследователя в мен. Природата ни дава възможности да я разберем, да проникнем в същността ѝ, да разкрием вечните процеси в нея. Нека да използваме всяка възможност, която ни се отдава!“, разказва доц. д-р Владимир Бозуков.

Входът за събитието е свободен!