„ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ЗНАНИЕТО И ДВИЖЕНИЕТО – ПЛОВДИВ 2024“

28 Май 2024 09:52

 

Традиционният „ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ЗНАНИЕТО И ДВИЖЕНИЕТО – ПЛОВДИВ 2024“, който тази година ще се проведе на 1-ви и 2-ри юни. Организатори за пета поредна година са НБ „Иван Вазов“, Асоциация за социална, здравна и правна помощ, Съвместно командване на специалните операции и Клуб за планинско-приложни спортове „Агарта“. Фестивалът се посвещава на Международния ден на детето и има за цел да провокира децата, освен да придобиват знания чрез четене, да се запознаят и със здравословния и активен начин на живот, разумното и безопасно пребиваване сред природата. По време на събитието децата ще имат възможност да се запознаят с дейността на различни държавни, общински и неправителствени организации и структури, чиято дейност е ангажирана с туризъм, екология, спорт, действия по спасяване и по превенция на аварийни ситуации в планината, с оказване на долекарска помощ, с организиране на хуманитарни и общественополезни акции и др.
Поканата остава отворена и всяка организация, правителствена или неправителствена, която има желание за участие, може да го заяви в срок до 30 май 2024 г.
Участието във фестивала не е обвързано с такса.
Лица за контакт:
Васил Попов – 0988 932 981
Крум А. Сираков – 0888 22 90 73

ПРОГРАМА
1 и 2 юни, от 10 до 16 ч.
Мероприятията ще се провеждат едновремнно в следните локации:
Цар Симеоновата градина; Виенския павилион; стената на НБ „Иван Вазов”; подножието на Бунарджика; Фоайе на НБ „Иван Вазов”.
* На западната стена на Библиотеката ще се провежда изкачване на
висока сграда по алпийски способ.
* В подножието на Бунарджика, в близост до църквата „Св. св Петър и Павел“ ще се провежда скално катерене.
* Дейността на институции и организации, свързани с туризма; екологията; опазването на околната среда; спорта; долекарската помощ; планинското и аварийното спасяване; пожарната и аварийна безопасност и др. ще са локализирани в Цар Симеоновата градина и в Библиотеката
* Организирано е рисуване по алеите на Цар Симеоновата градина.