ВМРО: ДЕСЕТ ПРОБЛЕМА – ДЕСЕТ РЕШЕНИЯ

07 Юни 2024 10:09

ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА

 

Пакет от мерки за подпомагане на българските семейства: 500 лв. детски надбавки месечно за всяко дете на работещи родители; 10 000 лв. еднократна помощ за всяко новородено на работещи родители или студенти; майчинство за втората година – минимум две минимални работни заплати;

 

ТРАНСПОРТ

Проектиране и изграждане на АМ „Черно море“ и АМ „Рила“ до 2028г., довършване на АМ „Хемус“ до 2026г.
Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път – от Бъкстон до Люлин.
Срещу задръстванията в големите градове – разрешаване на такситата да се движат в бус лентите; увеличаване на субсидията за общините за обществен транспорт; безплатни карти за градски транспорт за родители на деца до две годишна възраст;
Програма 1000 – финансиране от Министерство на транспорта и МОСВ на доставката на 1000 електробуса за общинските транспортни оператори за градски транспорт;
ВиК
Създаване на държавен фонд за инвестиции във ВиК мрежата за подмяна на водопроводите в областите с най-големи загуби на вода – Добрич, Търговище, Силистра, София-област, Перник;
Основен ремонт на язовирите Огоста, Бели Искър и Йовковци;
Изграждане на язовирите „Никудин“ за общините Струмяни, Петрич и Сандански до 2028г. и довършване на язовир „Ракочевица“ за водоснабдяването на общините Благоевград и Симитли;

 

Финансова децентрализация за общините

5% от данъка върху доходите, събран от работещите в конкретна община да се връща автоматично от МФ в бюджета на общината; 5 % от корпоративния данък, събран от фирмите на територията на съответната община, автоматично да се връща на съответната община. Тези средства да се ползват само за ремонт и изграждане на инфраструктура – здравна, образователна, ВиК, пътна.

 

Закон и ред

Политика на нулева миграция; мигрантските центрове от затворен тип и на южната граница извън населените места; масово прилагане на наказание „обществено полезен труд“ за леки престъпления; без условни присъди и помилване за блудство, изнасилване, педофилия;

 

Здравеопазване

Повишаване на базовите възнаграждения на медиците; Определяне на втора категория труд за медицинския персонал в държавни и общински болници и ДКЦ, както и в спешната помощ; минимални трудови месечни възнаграждения: Санитари и шофьори на линейки - 1500 лв; Медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери, парамедици – 3 000 лв; Лекари – 4500 лв; Доценти - 6000 лв; Професори - 8000 лв.
Въвеждане на таван (максимално месечно възнаграждение) до 10 000 лева, като се премахне възможността от злоупотреба с избор на екип и случаите от по 80-90 хиляди лева месечно възнаграждение на едно лице.
Частните болници, които не прилагат стандарта, няма да могат да получават финансиране от НЗОК.
Отделно от това предлагаме програма за преференциален наем на общински и държавни жилища за медици, които работят в държавни и общински лечебни заведения.
За младите хора: Задължителен предварителен скрининг за бременните жени; разширяване на обхвата на Феталната морфология. Да се прави три пъти по време на бременността. Целта е да се раждат по - здрави деца и така да се облекчи здравната система; Феталната морфология да се покрива на 100% от бюджета на НЗОК. При констатирана високорискова бременност НЗОК да покрива последващите изследвания и лечение на 100%.

 

Образование

Смяна на модела на финансиране - вместо делегирани бюджети „на калпак“, парите да следват реално постигнати резултати от учебните заведения; увеличение в пъти на стипендиите на учениците за успех и отлични постижения; целеви стипендии за талантливи ученици в размер поне на две минимални работни заплати месечно; намаляване на административната тежест в работата на учителите в предучилищното и училищното образование; материално стимулиране на творческия подход и иновативните методи на обучение; гарантирано спазване на целите на ЗПУУО по отношение на патриотичното възпитание и приобщаващата роля на българския език; Повишаване на нивото на ефективност в учебния процес чрез моделиране и въвеждане на практики, които изграждат функционални знания и умения в децата.
Ускорено удвояване на заплатите, както на преподавателския, така и на непреподавателския състав в държавните университети.

 

За българското производство

Стратегическо подпомагане на сектори земеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост (при която се влагат минимум 80 процента продукти произведени в България).
За целта работим за следните мерки:
Народното събрание на Република България да обяви секторите – земеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост (при която се влагат минимум 80 процента продукти произведени в България) за стратегически.

Във връзка с горното да се предприемат незабавно следните мерки:

1. Българската банка за развитие (ББР):
Разкрива административни центрове във всички областни градове, по този начин да се даде възможност предлаганите от банката услуги да стигат до повече предприятия и производители.
До началото на 2025 г. въвежда стратегически пакети за сектори земеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост (при която се влагат минимум 80 процента продукти произведени в България), които да включват:
– Най-ниски лихви за кредити до 5 000 000 лв., по-ниски от всички, които се предлагат от банките, опериращи в България.
– Гратисен период за започване за плащане на лихвите между 5-8 години.
– Да не се изисква предприятията от стратегическите сектори да залагат имущество при получаване на кредита, вместо това да се предоставя кредит срещу представени обороти за предходната година/и, както и при възможност предоставяне като обезпечение на придобития актив и забрана за разпореждане с него в гратисния период.
– За стартиращи бизнеси от стратегическите сектори – 95 процента от кредита да се обезпечава от Националният гаранционен фонд към Българската банка за развитие.

 

Земеделие

Прилагане на „Планът Кумчев“ за българското земеделие:
Първо от субсидии на декар и на глава животно, следва да се премине към субсидиране на дохода, получен от произведената и продадена непреработена продукция.
Това е начинът да се спрат кражбите в сектора и средствата да отиват при реалните производители.
Второ – да се създаде Земеделска застрахователна компания (ЗЗК) с участието на държавата 50% и самите земеделски производители 50%, която чрез системата на застраховане да гарантира стабилност на стопанствата при възникване на неблагоприятни климатични явления.
И двете предлагани решения гарантират на производителите дългосрочна и предвидима икономическа среда.

 

Енергетика

Строеж на АЕЦ „Белене“;
Основен ремонт и пускане на ПАВЕЦ „Чаира“
Забрана за изграждане на вятърни електроцентрали по Черноморското крайбрежие;
Ревизия на всички промени в категоризацията на земеделска земя, особено онези случаи при които прекатегоризирането последните десет години е преминало през няколко категории - от 2,3,4 до 9-10 категория и затвор за служителя, който го е допуснал; Забрана за строеж на солари в площи, които последните 10 години са били обработваема земя, дори и ако днес вече са влезли в регулация или са прекатегоризирани; Всички паркове, за които се установи, че са построени в разрез с предните условия - да бъдат незабавно разрушени от собствениците за тяхна сметка и земята възстановена като земеделска!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!